Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

Thủy hải sản

Tiềm năng xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ
29/05/2024 Thủy hải sản

Tiềm năng xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 725 triệu USD, tăng 2% so với cùng kì 2023. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là 2 thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất, đạt lần lượt 153 triệu