Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam
Sứ mệnh

Chuyển đổi số các doanh nghiệp để kinh doanh trên toàn cầu.

Tầm nhìn

Trthành đối tác chiến lược và uy tín trong chuyn đổi sca các doanh nghip va và nhti Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỔI MỚI

Tin tưởng sâu sắc vào sự đổi mới và không ngừng sáng tạo những điều mới mẻ nhằm hướng đến sự phát triển từng ngày.

CHUYÊN NGHIỆP

Xây dng mt hệ thng chuyên nghip da trên tng hành vi, din mo và quy trình bài bn chun quc tế.

UY TÍN

Chính trc và nht quán trong mi li nói, hành động cũng như trong cht lượng dch vvượt tri, nhm to ra stin tưởng cao nht trong mt khách hàng.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ UY TÍN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ THÔNG QUA:

https://innovativehub.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/img_02_01-1.png

Đăng ký gian hàng trên Alibaba.com

Chuyển đổi số cùng Alibaba.com để tiếp cận tối đa khách hàng tiềm năng và gia tăng nhận diện thương hiệu trên toàn cầu. Mở rộng thêm kênh bán hàng chính là gia tăng thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp.

https://innovativehub.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/img_02_02.png

Dịch vụ trọn gói

Đào to, htrđồng hành cùng doanh nghip để giúp quý khách hàng tiết kim thi gian qun lý,  ti ưu hiu quhot động và kinh doanh thành công trên nn tng B2B TOP 1 thế gii. Sphát trin ca quý khách hàng chính là sphát trin ca Innovative Hub.

https://innovativehub.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/img_02_03.png

Tư vấn xuất khẩu trực tuyến

Kết ni vi các doanh nghip Logistics để htrkhách hàng xut khu thành công ra nước ngoài. Mrng thtrường cho các doanh nghip Vit vi chương trình KT NI GIAO THƯƠNG GIA DOANH NGHIP VIT & SINGAPORE.