Tuyển dụng Archive - Innovative Hub Viet Nam

GIA NHẬP VÀO TEAM INNOVATIVE HUB NGAY HÔM NAY

[HCM] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HCM] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Giám sát tiến độ của cả team.

Trả lời các câu hỏi từ khách hàng tiềm năng và phát triển mối quan hệ với khách hàng đó.

Làm việc với team khi chốt doanh số.

Hỗ trợ team sale để đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất và doanh số hàng tháng/quý/năm.

[HN] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HN] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Giám sát tiến độ của cả team.

Trả lời các câu hỏi từ khách hàng tiềm năng và phát triển mối quan hệ với khách hàng đó.

Làm việc với team khi chốt doanh số.

Hỗ trợ team sale để đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất và doanh số hàng tháng/quý/năm.

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mua các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm

Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

[HCM] OPERATION SERVICE REPRESENTATIVE (CHINESE SPEAKING)

[HCM] OPERATION SERVICE REPRESENTATIVE (CHINESE SPEAKING)

Understand the account operation on Alibaba.com

Consulting and training customers on how to operate accounts via zalo, email, phone… to ensure customers operate accounts in the best way

Work with relevant teams to provide services to customers

Receive the latest information and events from Alibaba to inform customers.

Work as a translator for leaders when required.

[HCM] NHÂN VIÊN TELESALES DỊCH VỤ E-COMMERCE B2B

[HCM] NHÂN VIÊN TELESALES DỊCH VỤ E-COMMERCE B2B

Dựa theo danh sách thông tin của công ty cung cấp. Gọi điện thoại cho khách hàng bằng hệ thống gọi của Công ty, không tốn phí.,

Giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường (đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu)

Gọi điện đặt cuộc hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng ký kết hợp đồng.

Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, khẳng định giá trị công ty

[HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mua các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm

Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

OPERATION EXECUTIVE

OPERATION EXECUTIVE

Manage customers accounts on the Alibaba.com platform and in charge of operating accounts activities on the Alibaba.com platform

Upload products to website

Analyze the account to find the best solutions for the Customer in account management

Monitor and evaluate the situation of Customer’s account.

Contribute to process and service improvements