Tuyển dụng Archive - Innovative Hub Viet Nam

GIA NHẬP VÀO TEAM INNOVATIVE HUB NGAY HÔM NAY

OPERATION EXECUTIVE

OPERATION EXECUTIVE

🥳🥳 OPERATION’S JOB DESCRIPTION 🥳🥳

👍 Manage customers accounts on the Alibaba.com platform and in charge of operating accounts activities on the Alibaba.com platform

👍 Upload products to website

👍 Analyze the account to find the best solutions for the Customer in account management

👍 Monitor and evaluate the situation of Customer’s account.

👍 Contribute to process and service improvements

👍 Support and implement procedures and processes on Alibaba.com

👍 Other jobs as requested by superiors.

NHÂN VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIÊN TỬ

NHÂN VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIÊN TỬ

[URGENT] KHÁCH NHIỀU lại thiếu người chốt DEAL, công ty INNOVATIVE HUB – Đại lý chính thức của Alibaba.com cần tuyển dụng vị trí:

🥳🥳 NHÂN VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIÊN TỬ🥳🥳

🎯 Mô tả công việc:

👍 Thực hiện kế hoạch bán hàng và xây dựng chiến lược mở rộng cơ sở khách hàng của công ty.

👍 Xác định khách hàng tiềm năng.

👍 Tiếp cận và duy trì mối quan hệ với các khách hàng mới.

👍 Đóng góp, sáng tạo & xây dựng phòng Kinh Doanh ngày càng phát triển

👍 Chịu trách nhiệm và hoàn thành KPI mà công ty đưa ra.