Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

MANG SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU
CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU

Ưu Tiên Hiển Thị Hàng Đầu

Các sản phẩm của Gold Suppliers sẽ luôn được ưu tiên xuất hiện ở vị trí đầu trong các thứ hạng kết quả tìm kiếm.

Tối Ưu Sản Phẩm Chủ Lực

Những sản phẩm chủ lực của thành viên Gold Suppliers sẽ được tiếp cận với người mua nhiều hơn gấp 8 lần.

Tiếp Cận Khách Hàng Tiềm Năng Trên Toàn Cầu

Với tính năng Livestream và Online Tradeshow, các doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

QUY TRÌNH

ALIBABA.COM GOLD SUPPLIER MEMBERSHIP

Nhóm GóiVerified SupplierVerified SupplierGold SupplierGold SupplierGold SupplierGold Supplier
Tên GóiVerified 2 nămVerified 1 nămPremiumStandardBasic ProBasic
Số lượng sản phẩm trưng bàyKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Xếp hạng sao trực tiếp (6 tháng)4/5 ⭐4/5 ⭐3 ⭐2 ⭐2 ⭐Không
Phân tích dữ liệu24 tháng12 tháng6 tháng6 tháng6 thángKhông giới hạn
Ô trưng bày thông minh606020202020
Tài khoản phụ10105555
Báo Giá / RFQ mỗi tháng

60 (40 RFQ + 10 RFQ Green Pass + 10 RFQ Priority)

60 (40 RFQ + 10 RFQ Green Pass + 10 RFQ Priority)

40 (30 RFQ + 5 RFQ Green Pass + 5 RFQ Priority)

40 (30 RFQ + 5 RFQ Green Pass + 5 RFQ Priority)

40 (30 RFQ + 5 RFQ Green Pass + 5 RFQ Priority)

40 (30 RFQ + 5 RFQ Green Pass + 5 RFQ Priority)

Tài khoản Smart Marketing/ KWA141,600,000 ₫Theo chính sách mỗi quý70,800,000 ₫47,200,000 ₫23,600,000 ₫0 ₫
Thiết kế minisite chuyên nghiệp
Gói hỗ trợ lên sàn VAS PRO Đăng tải 75 sản phẩm Đăng tải 75 sản phẩm Đăng tải 75 sản phẩm Đăng tải 50 sản phẩm Đăng tải 50 sản phẩm Đăng tải 50 sản phẩm
Hỗ trợ và chăm sóc khánh hàng suốt quá trình hoạt động
Đào tạo sử dụng, tối ưu gian hàng và nâng cao về giao dịch trực tuyến (Online/ Offline)Training 1vs1 Hàng thángTraining 1vs1 Hàng thángHàng thángHàng thángHàng thángHàng tháng
Tư vấn quảng cáo4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
Dịch vụ khách hàng

Tư vấn 1vs1 hai tháng một lần
Câu lạc bộ VIP Nhà cung cấp được xác minh

Tư vấn 1vs1 hai tháng một lần
Câu lạc bộ VIP Nhà cung cấp được xác minh

Tư vấn 1 – 1 hàng quý

Tư vấn 1 – 1 hàng quý

Tư vấn 1 – 1 hàng quý

Tư vấn 1 – 1 hàng quý

Báo cáo kiểm tra nhà máy SGS    
Thẻ Verified - Nhà cung cấp được xác minh    
Video nhà máy được xác minh bới SGS    
Chứng nhận được xác minh    
Trang web Nhà sản xuất độc quyền    
Sự kiện độc quyền cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu VIP    
Company VisitHàng quýHàng quý
Hỗ trợ theo dõi mạng lưới dữ liệu xuất khẩu theo yêu cầuHàng quý
Giá468,600,000 ₫233,680,000 ₫117,600,000 ₫94,000,000 ₫70,400,000 ₫46,800,000 ₫