Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

Nông nghiệp

Xuất Khẩu Rau Quả Năm 2024 – Kỳ Vọng Vượt Mục Tiêu
09/05/2024 Nông nghiệp

Xuất Khẩu Rau Quả Năm 2024 – Kỳ Vọng Vượt Mục Tiêu

Xuất khẩu rau củ quả: Kim ngạch đạt 970 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm 2023. Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng tổng kim ngạch xuất khẩu rau củ quả năm 2024 có thể đạt 6,5-7 tỷ USD, vượt mục tiêu 6 tỷ USD.