fbpx
Innovative Hub - Đại Lý Alibaba Tại Việt Nam

TIN TỨC

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

26/06/2023 TIN TỨC
ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kéo dài, hầu hết các nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ đã không còn làm việc với hiệu suất tối đa. Nền kinh tế các nước bị ảnh hưởng bởi COVID trở nên sa sút, thất nghiệp, giảm chi tiêu, đại dịch và các đợt đóng cửa sau đó đã có tác động nặng nề đến ngành thủ công mỹ nghệ. 

Các nghệ nhân và thợ thủ công là phân khúc lớn thứ ba, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ  không được xem là sản phẩm thiết yếu, đó là lý do tại sao ngành thủ công mỹ nghệ suy giảm trong thời gian dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp của họ hiện đang gặp thách thức với tình trạng tồn đọng hàng tồn kho, đơn đặt hàng bị hủy và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Cùng Innovative Hub tìm hiểu về những ảnh hưởng của covid-19 đến thị trường thủ công mỹ nghệ qua bài viết sau.

Thị trường Thủ công mỹ nghệ 

Một cuộc khảo sát trên 59 nghệ nhân và doanh nghiệp thủ công tại Ấn Độ cho thấy có tới 60% nghệ nhân không có nguyên liệu thô cho sản xuất và tỷ lệ này chiếm 36% ở các doanh nghiệp. Trên thực tế, 80% trong số họ đã ở trong  không gian thủ công hơn 10 năm. Điều này bao gồm tất cả các tổng thể nghệ nhân và 60% nghệ nhân cá nhân. Do đó, sẽ không sai khi nói rằng  tất cả người trả lời có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực tương ứng của họ, đưa câu trả lời của họ vào sâu kiến thức về nghề thủ công của họ và chuỗi giá trị của nó. Khoảng 40% nghệ nhân đã tiếp tục hoạt  động sản xuất của họ từ tháng 6/2020, trong khi 40% khác nói rằng hoạt  động của họ đã tạm dừng kể từ khi lệnh ngừng hoạt động được thông  báo vào tháng 3/2020. Và có khoảng 20% nghệ nhân được khảo sát nói rằng họ đã tiếp tục sản xuất.

Về sự sẵn có của nguyên liệu thô, 6 trong số 10 nghệ nhân trả lời rằng  không có nguyên liệu thô có sẵn, từ tháng 3/2020 trở đi, nguồn nguyên  liệu thô đã bị khóa cửa. Thiếu hoặc hoàn toàn không có nguyên vật liệu  có thể được cho là do sự cố hoàn toàn của chuỗi cung ứng và quá trình  vận chuyển và các kênh liên lạc trong giai đoạn khóa cửa quốc gia.  Không có mối quan hệ trực tiếp nào được tìm thấy giữa sự sẵn có của  nguyên liệu thô và tình trạng sản xuất. Do đó, có thể giả định rằng trong  khi nguyên liệu là điều kiện tiên quyết cho hoạt động sản xuất, nó không  phải là yếu tố duy nhất đảm bảo sản xuất. 

Sự khó khăn do COVID còn thể hiện rõ hơn khi xem dữ liệu về tình  trạng vốn lưu động, là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất.  Tất cả các nghệ nhân đều yêu cầu hỗ trợ vốn từ các nguồn bên ngoài. Căng thẳng tài chính đã dẫn đến tình trạng cho dù đến hạn ngừng sản  xuất, khan hiếm nguyên liệu thô, tăng hàng tồn kho, đơn đặt hàng bị  hủy hoặc đến hạn cho các đơn đặt hàng bị tạm dừng. 40% nghệ nhân  yêu cầu hỗ trợ vốn lưu động trong 1-3 tháng. 30% yêu cầu viện trợ từ bên  ngoài trong 1-6 tháng. Nhu cầu vốn lao động là mối quan tâm hàng đầu  đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Trong khi chỉ có 25% doanh  nghiệp có vốn lưu động còn các nghệ nhân thì không. Vì vậy đây là lý  do mà các doanh nghiệp cần được hỗ trợ nhiều hơn. Vượt qua ranh giới  của cá nhân và doanh nghiệp, tất cả những người được hỏi đều cảm  thấy khó khăn và căng thẳng tài chính. 30% những người được hỏi đã  không trả lương cho nhân viên của họ trong thời gian bị khóa cửa sản  xuất. Hoạt động sản xuất rõ ràng đã đi vào bế tắc trong thời kỳ đại dịch.  40% cá nhân và 29% doanh nghiệp đã ngừng sản xuất trong khoảng thời  gian khủng hoảng bởi đại dịch. 20% nghệ nhân và 14% doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất trong suốt thời gian đóng cửa. Với lực lượng lao  động giảm khiến doanh số bán hàng tổng thể sụt giảm hơn 75%. Điều  này phần lớn có để làm với việc hủy bỏ quy mô lớn các đơn đặt hàng  trong nước và xuất khẩu và các đơn đặt hàng đang bị hoãn. Kết quả  là, hàng tồn kho chất đống gây nên vấn đề lớn. Khi nền kinh tế dần hồi  phục trở lại, mức độ dễ dàng hoạt động kinh doanh dao động trong  khoảng 45-48% với nhiều sản phẩm mới được tung ra thị trường trong  nước. Các doanh nghiệp (20%) được phát hiện sản xuất các mặt hàng  đặc trưng cho đại dịch, bên cạnh việc phát triển sản phẩm khác. Việc  thanh lý hàng tồn kho cũng được triển khai nhanh hơn qua việc tăng  cường các nền tảng tiếp thị và bán hàng trực tuyến thông qua các nền  tảng thương mại điện tử và được Chính phủ các nước chú trọng thúc  đẩy như Liên đoàn Tiếp thị Hợp tác của Ấn Độ (TRIFED) và Thị trường  Điện tử của Chính phủ(GeM) – một cổng thương mại điện tử do chính  phủ điều hành, tạo điều kiện cho việc mua sắm hàng hóa trực tuyến dễ  dàng và dịch vụ cần thiết cho các cơ quan chính phủ, tổ chức và khu  vực cam kết (PSU).  

Ảnh hưởng của COVID-19 đến thị trường Thủ công mỹ nghệ 

Khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại, tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại đã được kiểm tra các tham số của việc dễ dàng tiếp cận  với việc cung cấp nguyên liệu thô, vận chuyển và an toàn trong vận chuyển trong thị trường trong nước và xuất khẩu, dễ dàng tiếp cận thị  trường, chi phí tài chính để bắt đầu lại kinh doanh hoạt động và tuân thủ  các hướng dẫn của Bộ Nội vụ (MHA) đối với không gian làm việc. 

Các nghệ nhân đã bắt đầu làm việc trở lại và vẫn tuân thủ các  nguyên tắc phòng chống dịch như giãn cách trong khu vực làm việc,  hoạt động đạt hiệu suất 1/3 năng lực, vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên,  chuỗi giá trị bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã tác động đến khả năng tiếp  cận nguyên liệu thô và thị trường đã có vấn đề trong 60% trường hợp.  

60% số hàng hóa này có thể gửi ở nội địa. Các lô hàng xuất khẩu  dường như đã không bị trả lại. Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy xuất khẩu  thủ công mỹ nghệ hạn chế. Bán hàng và marketing bị ảnh hưởng nặng  nề nhất. Trong 70% các trường hợp, doanh số bán hàng giảm là trên  75%. Nguyên nhân chủ yếu do đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào các triển  lãm truyền thống.

Một số giải pháp ngắn hạn và chính sách dài hạn được đặt ra để hỗ  trợ phát triển và thúc đẩy ngành thủ công mỹ nghệ bao gồm: – Hỗ trợ tài chính cho các nghệ nhân và doanh nghiệp ngành thủ  công mỹ nghệ 

– Thanh lý hàng tồn kho thông qua việc tăng cường và xúc tiến các  nền tảng tiếp thị, bán hàng trên thị trường Thương mại điện tử – Định vị lại chiến lược bán hàng và tiếp thị, thích ứng với sự thay đổi  của người tiêu dùng và thị trường trong và sau đại dịch – Tạo ra ngân hàng tri thức tập trung hoặc kho thông tin để truy cập  miễn phí, nêu chi tiết về quy trình vận hành, đấu thầu, sức khỏe nghề  nghiệp ,… 

– Truyền vốn, phục vụ nhu cầu tài chính thông qua thuế cứu trợ, hỗ  trợ nguyên liệu thô 

– Cung cấp môi trường đào tạo năng lực dựa trên nhu cầu và thiết  bị để trao quyền cho cá nhân, tập thể và doanh nghiệp chuyển đổi  sang Thương mại điện tử. 

– Tăng cường cơ chế khuyến khích mua sắm các sản phẩm thủ  công nhiều hơn, giải quyết hàng tồn kho. Điều này góp phần thúc đẩy  dòng tiền, khởi động hoạt động sản xuất và phục hồi ngành trở lại. 

– Lập chiến lược tái sử dụng các sản phẩm phù hợp với thị trường Các doanh nghiệp ngành thủ công mỹ nghệ đã dần tiếp cận đến  nền tảng Thương mại điện tử để bán hàng:  

– Cung cấp dịch vụ bán lẻ điện tử dưới dạng trang web, thường  được gọi là cửa hàng trực tuyến với sản phẩm hoàn chỉnh thông tin chi  tiết. 

– Cho phép mua và bán sản phẩm trên thị trường trực tuyến. – Sử dụng phân tích dữ liệu nhân khẩu học bằng cách tham khảo  trên internet và phương tiện truyền thông xã hội. 

– Việc sử dụng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) để trao đổi dữ liệu B2B,  B2C và C2C. 

– Liên hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại bằng  e-mail và tin nhắn đánh giá trực tuyến. 

– Cho phép các giao dịch kinh doanh an toàn. 

Xét trên thực tế, thương mại điện tử đang cho phép các công ty và ngành công nghiệp mở rộng quy mô, thương mại điện tử lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đang thể hiện quỹ đạo tăng trưởng không đổi và ước tính  sẽ vượt qua 103 tỷ USD vào năm 2020 với tốc độ CAGR đầy hứa hẹn là  41%. Đối với thương mại điện tử tác động đến hệ sinh thái bán lẻ điện  tử, quy mô cải thiện và mở rộng đã được khuyến khích. Mặc dù những  thách thức về hành vi mua hàng thay đổi so với bán lẻ điện tử, hoạt  động kinh doanh không ngừng gián đoạn và sự phát triển không ngừng  của công nghệ đã tác động đến sự năng động của ngành, nhưng tác  động của nó về việc liên kết các doanh nhân với không gian thị trường  và người tiêu dùng đã được thu hẹp đáng kể. Các cơ hội việc làm không  chỉ liên quan đến bán lẻ điện tử, mà còn tác động đến toàn bộ chuỗi  giá trị bao gồm hậu cần, kho bãi, công nghệ và các dịch vụ hỗ trợ.

TÌM HIỂU THÊM: LỢI THẾ CẠNH TRANH HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Nhận tư vấn giải pháp xuất khẩu

Bài viết liên quan

Điểm tên 3 thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam
27/05/2024

Điểm tên 3 thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam

Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU » Đọc thêm: Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Bán Hàng Thông Minh &
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Bán Hàng Thông Minh & Hiệu Quả Trên Nền Tảng Alibaba.com Bằng Công Cụ Smart Assistant
23/05/2024

Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Bán Hàng Thông Minh & Hiệu Quả Trên Nền Tảng Alibaba.com Bằng Công Cụ Smart Assistant

Để đạt được thành công trong thị trường thương mại điện tử cạnh tranh là một thách thức khó khăn? Trợ lý thông minh của Alibaba.com, một công cụ thương
Thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống
21/05/2024

Thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống

Với hơn 100 triệu người tiêu dùng, Việt Nam là thị trường tiềm năng và đang phát triển đáng kể cho các doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực thực
Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới an toàn và bền vững trong kỷ nguyên số
21/05/2024

Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới an toàn và bền vững trong kỷ nguyên số

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thương mại điện tử xuyên biên giới đang tạo ra nhiều cơ hội mới và tiềm năng to lớn cho doanh nghiệp.
Xuất Khẩu Gạo Sang Philippines, Trung Quốc và Indonesia Tăng Trưởng Ấn Tượng
21/05/2024

Xuất Khẩu Gạo Sang Philippines, Trung Quốc và Indonesia Tăng Trưởng Ấn Tượng

Trong 9 tháng đầu năm 2023, việc xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt mức 4,2 triệu tấn. Đáng chú ý, ba thị trường Châu Á quan trọng bao
Thị Trường Tiêu Dùng Ấn Độ Còn Nhiều Tiềm Năng Cho Sản Phẩm Tiêu Dùng Việt Nam Xâm Nhập
21/05/2024

Thị Trường Tiêu Dùng Ấn Độ Còn Nhiều Tiềm Năng Cho Sản Phẩm Tiêu Dùng Việt Nam Xâm Nhập

  Thị trường tiêu dùng Ấn Độ đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm tiêu dùng. Dự kiến,