fbpx
Innovative Hub - Đại Lý Alibaba Tại Việt Nam
event sub-banner Q1 2024
tháng
20231115

Webinar

10:28-00:00

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thương mại điện tử xuyên biên giới đang tạo ra nhiều cơ hội mới và tiềm năng to lớn cho doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy sự phát triển và tầm quan trọng của “Export Master”. Vậy “Export Master” là gì? Và tại sao “Export Master” lại quan trọng cho cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp, hãy tham gia buổi Webinar của chúng tôi. Tại đây bạn sẽ học được: 

Tham gia sự kiện này có:

✅Phần 1: Export Master là gì?

✅Phần 2: Tại sao trở thành “Export Master” lại quan trọng

Lý do nên trở thành Export Master trong thị trường quốc tế ngày nay

Lắng nghe chia sẻ từ một “Master” đã thành công

Đăng ký tham dự sự kiện