fbpx
event sub-banner Q1 2024
tháng 12
7

Webinar

Quản Lý Rủi Ro và Giải Quyết Khủng Hoảng Trong Quy Trình Xuất Khẩu

16:00-14:00

Bạn là người doanh nhân mơ ước về sự đa dạng hóa thị trường, nhưng liệu bạn đã sẵn sàng đối mặt với những rủi ro và khủng hoảng trên con đường xuất khẩu? Tại sự kiện “Quản Lý Rủi Ro và Giải Quyết Khủng Hoảng Trong Quy Trình Xuất Khẩu”, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách quản lý rủi ro và giải quyết khủng hoảng cho doanh nghiệp của bạn. Sự kiện lần này bạn sẽ được:

Tham gia sự kiện này có:

Ông Trần Bá Duy Linh

Ông Trần Bá Duy Linh

Founder kiêm Giám đốc Marketing Công ty Ur Space

Bà Cao Đặng Phương Chi

Bà Cao Đặng Phương Chi

Trường phòng Tư vấn Thương mại Điện tử - Công ty Innovative Hub Vietnam

Phần 1: Quản Lý Rủi Ro 

Tìm hiểu cách đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược quản lý chặt chẽ.

Cách biến những rủi ro thành cơ hội mới và đột phá.

Phần 2: Giải Quyết Khủng Hoảng Xuất Khẩu 

Học cách xây dựng kế hoạch khẩn cấp chi tiết, từ thông báo đến triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Phát triển chiến lược giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh khủng hoảng.

Đăng ký tham dự sự kiện