Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

xuất khẩu

Dự Báo Xuất Khẩu Gạo Việt Nam Lập Đỉnh 4.5 tỷ USD
07/12/2023 TIN TỨC

Dự Báo Xuất Khẩu Gạo Việt Nam Lập Đỉnh 4.5 tỷ USD

Năm nay, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo với giá trị kim ngạch khoảng 4,5 tỷ USD. Đây được xem là con số kỷ lục