Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

thị trường mỹ phẩm Việt Nam

THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM VIỆT NAM 2022
26/10/2022 TIN TỨC

THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM VIỆT NAM 2022

Tại Việt Nam, báo cáo của Mintel chỉ ra thị trường mỹ phẩm có giá trị khoảng 2,3 tỷ đô. Thị trường mỹ phẩm Việt Nam vẫn còn nhỏ so