Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

Ngành tiêu dùng

TỔNG QUAN VÀ XU HƯỚNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2023
07/12/2023 TIN TỨC

TỔNG QUAN VÀ XU HƯỚNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2023

Ngành tiêu dùng là một trong những ngành trọng điểm trong nền kinh tế Việt. Đây cũng là ngành thể hiện rất rõ của đặc điểm của nền kinh tế.
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2022
24/10/2022 TIN TỨC

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2022

Ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam nhìn chung đang tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Mọi người ngày càng tiêu thụ hàng tiêu dùng nhiều hơn trong
Đọc thêm