Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

Ngành thủy sản

Tổng quan tình hình xuất khẩu thủy sản năm 2023
06/12/2023 TIN TỨC

Tổng quan tình hình xuất khẩu thủy sản năm 2023

Ngành công nghiệp thủy sản của Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây và trở thành một trong những lĩnh vực xuất khẩu